O mně
To nejdůležitější pro mě je důvěra s klientem

 V roce 2002 jsem vystudovala Vyšší odbornou školy sociálně právní zaměřenou na mediaci. V roce 2006 jsem vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni obor právo. Téměř 5 let jsem pracovala v rodinné advokátní kanceláři JUDr. Ludmila Lejnarová, kde jsem se zaměřila na rodinné právo. Svoji praxi  jsem dále rozšířila na trestní právo od bagatelných trestných činnů po zvlášť závažné zločiny. Svoji praxi jsem absolvovala na Okresním soudě v Chomutově, dále u svého otce na Okresním státním zastupitelstv v Chomutově.  Dále jsem spolupracovala v Advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč www.ak-ds.cz a nyní s Advokátní kanceláří Čalfa, Bartošík & Partneři, s.r.o. https://www.calfabartosik.cz

Advokátka je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů: https://otc.justice.cz/verejne/rychleVyhledavani.jsf

https://novyportal.justice.cz/web/msp/rozvoj-sluzeb-pro-obeti-trestne-cinnosti?clanek=registr-poskytovatelu-pomoci-obetem-trestnych-ci-1

Advokátka dále poskytuje služby PRO BONO

Mgr. Lada Kosánová