Ceník

Ceny právních služeb


Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří Mgr. Lady Kosánové jsou smluvní a záleží na idividuální dohodě mezi klientem a advokátem. Podkladem pro stanovení ceny je vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti ČR v aktuálním znění (advokátní tarif).


Smluvní ceny se účtují zejména podle počtu ve věci provedených úkonů advokátní kanceláří nebo hodinovou sazbou.


V souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb, kterou se novelizuje zákon č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, dle které je advokát povinen informovat spotřebitele o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tímto informuji klienty, že orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, Národní Třída 16, Praha 1, 110 00.


Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz